http://giresundanismanlik.com/images/30agustos980-420.jpg

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitiminin amacı; “fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde tanımlanır.

Sertifikalı ilkyardım eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlarca “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlere yaptırılır.

Temel ilkyardım eğitimi 16 saat sürelidir.

Eğitimin programı standart içeriğe sahiptir. Teorik ve pratik uygulama yapılır.

Sertifika için Eğitimi sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünce verilen tarihlere uyularak katılımcıların sınavı gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavın her aşamasından 100 tam puan üstünden en az 85 puan alarak “ilkyardımcı” sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Sınav Merkezleri;

Avrupa ve Anadolu Yakasında çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Daha çok Bakırköyde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH Konferans Salonunda yapılmaktadır.

İlkyardım Eğitimlerimizi;

www.solunumilkyardim.com adresinden

https://www.facebook.com/Solunumiem facebook sayfasından

https://twitter.com/solunumiem twitter sayfasından ve

https://www.instagram.com/solunumiem instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Bize ulaşmak için;

+90 212 572 20 07

+90 212 476 28 28

+90 532 320 44 03 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.