Yüksekte Çalışma Eğitimi

  • Yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskler ve bu risklere karsı alınması gereken iş güvenliği önlemleri hakkında bilgi vermek
  • Yasal gereklilikleri ve genel tehlikeleri aktarmak
  • Toplu koruma ve kişisel koruyucu önlemleri belirlemek
  • Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının düzenli kontrol ve bakımları ile ilgili bilgi vermek
  • Yapılan işlerin özelliğine uygun yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeleri, projenin hazırlık aşamasında belirleyebilmek
  • Tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması
  • Bariyerleme ve işaretleme teknikleri, düğüm ve makara sistemleri, güvenlik ağları, korkuluk ve zemin kaplamaları, iskele ve çalışma platformları, dış cephe asansörleri, sepet vinçler ve merdiven kullanımı gibi teknik konular hakkında bilgi vermek