AFET ve ACİL DURUM EĞİTİMLERİMİZ

Temel Afet Bilinci Eğitimi (4 Saat) Nedir?

Bu programın amacı Afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmektir. Ayrıca, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek programın temel hedeflerinden bir tanesidir. Yapılacak olan eğitimde, afete hazırlıkta her bireyin kendini bütünün bir parçası olarak görmesine ve karşılıklı yardımlaşma için kişisel hazırlığın önemini anlamasına yardımcı olmak en önemli sebeplerden biridir.

Temel Afet Bilinci Eğitimi (4 Saat) Konusu

Doğal ya da insan kaynaklı tehlikeler dünyanın her yerinde çokça yer almaktadır. Bu tehlikelerin bazıları afetlere yol açarken, bazılarında aynı etki oluşmaz. Bu farklılık insan faktöründen kaynaklanmaktadır; önlem alınmış ya da alınmamış olması belirleyici rol oynamaktadır.

Afetler can kaybı, yaralanma, kalıcı sakatlık, ev ve iş yeri kaybı, toplumsal ve kültürel mirasın zarar görmesi gibi çeşitli boyutlarda zararlara yol açabilirler.

Afette risk azaltmanın aşamaları:

 

1. Bilinen riskleri ortadan kaldırmak için gereksinimlerin saptanması ve plan yapmak.

2. Can kaybı, yaralanma ve yıkımlardan korunmak önceden fiziksel koruyucu önlemler almak.

3. Afet sırasındaki doğru davranışı öğrenmek, önceden pratik yapmak.

4. Kendimize ve başkalarına afet sonrasında yardım edebilmek için müdahale ve iyileşme becerilerini öğrenmek ve geliştirmek.

Afete karşı risk azaltma çalışmalarında ulusça etkin olunabilmesi için bu önlemlerin toplumun bütün kesimlerinde ve işbirliği ile alınması gerekir; merkezi ve yerel yönetimler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar, özel sektör; küçük ve büyük ölçekli iş yerleri ile aileler ve bireylerin risk azaltma çalışmalarına aktif katılımı büyük önem taşımaktadır.

Bu programda afete hazırlık deprem örnekleri üzerinden ele alınmaktadır; çünkü dünyada nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu pek çok alan deprem tehdidi altındadır. Bu programda yer alan bilgiler depremin tetikleyebileceği ikincil afet durumları; sel, yangın, toprak kayması, çığ, nükleer-biyolojik-kimyasal tehlike sızıntısı gibi afet durumları için de geçerlidir.

Depremler önceden herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşmektedir; bunu dikkate aldığımızda beklenmeyeni beklemenin ve her türlü afete karşı önceden hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

KATILIM 20 – 30 Kişi arası gruplar, SÜRE 3 Saat

 

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (32 Saat) Nedir?

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (HAKE), bir deprem coğrafyası olarak kabul ettiğimiz ülkemizde, afet öncü ekiplerini yetiştiren bir eğitim programıdır. Bahsi geçen eğitimli ekipler, bir afet sırası ve sonrasında, öncülük yapacak olan ve Ağır Arama Kurtarma Ekipler devralana kadar alanda sevk ve idareyi yapacak olan ekiplerdir. Dolayısıyla HAKE, bu yönde donanım sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (32 Saat) Konusu

İÇERİK

A dan z ye ilk adım toplum afet bilinci

Hake malzemeleri

Hake organizasyonu ve çalışma prensipleri

Dokümantasyon

Bina bilgisi

Bina triajı

Alan güvenliği

İşaretler (bina-yaralı)

İlkyardım

Yaralı triajı

Yaralı taşıma teknikleri

Yangın

Keşif arama

Hafif kurtarma eğitimi

Raporlar ve formlar

Travma sonrası stres sendromu

Tatbikat

Anlamlandırma ve değerlendirme çalışması

Sertifikasyon

 

KATILIM 20 kişi, SÜRE 32 saat